[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านลานควาย ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  90180
โทรศัพท์  074-395017 

EMAIL : banlankwai@gmail.com
WEBSITE : http://www
.school.ska2.go.th/banlankwai


โรงเรียนบ้านลานควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180