[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
อัตลักษณ์: ออมเป็นนิจ ชีวิตไม่ขัดสน เอกลักษณ์: สถานศึกษาพอเพียง
ผลงานครูและนักเรียน

นางฐาณิชญาณ์ มาคะมาโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 9
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
27 คน
สถิติปีนี้
435 คน
สถิติทั้งหมด
1084 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   งานมหกรรมตลาดนัดวิชาการโรงเรียนใน.....อ่านต่อ
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 65.....อ่านต่อ
   ภาพกิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมงา.....อ่านต่อ
   นางฐาณิชญาณ์ มาคะมาโน ผู้อำนวยการโ.....อ่านต่อ
   โรงเรียนบ้านลานควายจัดกิจกรรม.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมตลาดนัดวิชาการโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง).....อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565).....อ่านต่อ
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ).....อ่านต่อ
กิจกรรมการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ).....อ่านต่อ
กิจกรรมรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มชั้นรอยต่อ)ภายใต้โครงการลมหายใจเพ.....อ่านต่อ
กิจกรรมตัดผมนักเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จากร้านซันบาร์เบอร์).....อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้าน.....อ่านต่อ
ประมวลภาพการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านลานควาย).....อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ).....อ่านต่อ
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕).....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำโดยวิธีเฉพาะเจาะจ.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างต่อเติมอาคารเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล