[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายพนมยง ชูตระกูลวงศ์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  พลศึกษา

โรงเรียนบ้านควนโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220