[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อ  นางสาวจำเนียร สุวรรณมณี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  ประวัติศาสตร์

โรงเรียนบ้านควนโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220