[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ  นางสาวปัทมา แก้วบัวสังข์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาววิชชุตา เตาวโต
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา