[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ  นางสาวสุจิรา คำแก้ว
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ  นางอาภรณ์ มะโร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การอนุบาลศึกษา
  ชื่อ  นายพงศ์จรัส กั้งยอด
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
  ชื่อ  นางอภิญญา ทองรักษ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิศารัตน์ จันทร์ทอง
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ.
  วิชาเอก  การจัดการ
  ชื่อ  นางสาววันวิสา ธรรมรัตน์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  การโรงแรม