[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
   วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ้านควนโส ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้านภาษาไทย และกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย กิจกรรมประกอบไปด้วย นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมวาดภาพพร้อมบรรยายใต้ภาพ กิจกรรมแต่งกลอนแปด และกิจกรรมแต่งคำขวัญ
    1 ก.ย. 2563 : 15:02 : ภาพข่าวโดย คุณวรรณ นิลสุวรรณ