[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
   วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านควนโสได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้เด็กแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา พร้อมส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการแสดงออกถึงความเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว และมีทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดี มีน้ำใจ
    1 ก.ย. 2563 : 15:23 : ภาพข่าวโดย คุณวรรณ นิลสุวรรณ