[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ  นางกานดา ชายเกตุ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม
วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสุรัสสา ทองฉาย
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ชื่อ  นางณิชชา ศิริรักษ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นายยะฝาด บิลสัน
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.ม.
  วิชาเอก  นโยบายและการวางแผนสังคม
  ชื่อ  นางสาวธนาทิพย์ วัชระ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ.
  วิชาเอก  การบริหารทรัพยากรมนุษย์