[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านควน ปีการศึกษา 2565
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2
13 2 15
อนุบาล 3 8 9 17
รวมอนุบาล 2-3 21 11 32
ประถมศึกษาปีที่ 1
15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 2
9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 3
10 10 20
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 6 22
ประถมศึกษาปีที่ 5
11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 6
12 5 17
รวมประถมศึกษา 1-6 73 52 125
รวม 94 63 157
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565