[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางพรพิมล ทองเย็น
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  คณิตศาตร์
  ชื่อ  นางสาวอุบลรัตน์ ชูศรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ  นางสาวอาภรณ์ สมบูรณ์มาก
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  คณิตศาตร์

โรงเรียนบ้านกรอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220