[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป

ชื่อ  นางสาวสุธาสินิ พรหมศรี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวละอองรัตน์ พลากุล
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศป.บ.
  วิชาเอก  ทัศนศิลป์

โรงเรียนบ้านเกาะหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110