[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางสาวแพรวพรรณ เสนาชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางวาสนา สาแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวจิตรกัญญา ขวัญทอง
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านเกาะหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110