[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ชื่อ  นายดะหนาน บิลร่อหีม
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศ.ศ.บ.
วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางดวงเดือน อุสมาน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นายร่อโฉน บินบอสอ
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  นวัตกรรมการศึกษา

โรงเรียนบ้านเกาะหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110