[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางมาริสา เพ็ชรขาว
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  น.ส.ฐิติกาญจน์นภัส เดชาโชติโสภณ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศ.ศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านเกาะหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110