[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ  นางณัฐวศา บุญช่วย
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  คอมพิวเตอร์
  ชื่อ  นางนภสร ภาคเพียร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นางสาวแพรวพรรณ เสนาชัยสิทธิ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางศิวรา ศิริวรรณ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวละอองรัตน์ พลากุล
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ศป.บ.
  วิชาเอก  ทัศนศิลป์