[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ชื่อ  นางบุญร่วม เจษฎารมย์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  น.ส.รวิสรา อินทาสิทธิ์
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การศึกษาประถมวัย
  ชื่อ  นายดะหนาน บิลร่อหีม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศ.ศ.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางมาริสา เพ็ชรขาว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางดวงเดือน อุสมาน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา