[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ  นายชิต ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ
วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  น.ส.ธัญวรรณ จำนงน้อย
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  น.ส.ฐิติกาญจน์นภัส เดชาโชติโสภณ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ศ.ศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางวาสนา สาแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางพีรพรรณ สายสะอิด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นายร่อโฉน บินบอสอ
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  นวัตกรรมการศึกษา
  ชื่อ  นางอรชร แก้วบุตร
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ
  วิชาเอก  การตลาด
  ชื่อ  นายอับดุลเลาะห์ บิลหยา
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  -