[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านเกาะหมี

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 - 1
ครู  - - -
ครูชำนาญการ 2 2 4
ครูชำนาญการพิเศษ - 11 11
พนักงานราชการ 1 - 1
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ - 1 1
ครูอัตราจ้าง - 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1

นักการภารโรง

1 - 1
รวม 5 16 21