[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านเกาะหมี 
ที่
ชื่อ-สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
 1
 นายสุทธิ บุญลอย
 พ.ศ.2481 - พ.ศ.2505
 2
 นายอ่ำ เล็กสุทธิ์
 พ.ศ.2505 - พ.ศ.2512
 3
 นายจินดา เสถียรรังสฤษดิ์
 พ.ศ.2512 - พ.ศ.2529
4
 นายสวัสดิ์ เล็กสุทธิ์
 พ.ศ.2529- พ.ศ.2536
5
 นายอนันต์ ศรีวิโรจน์
 พ.ศ.2536 - พ.ศ.2537
6
 นายวัน บัวเทพ
 พ.ศ.2537 - พ.ศ.2544
 นายมโน ไชยเพชร
 พ.ศ.2544 - พ.ศ.2552
8
 นายหวันลาริ  เห็นชอบ
 พ.ศ.2553 - พ.ศ.2563
9
 นายวิโรจน์ จรสิทธิ์
 พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน