[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหมี
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 6 9 15
อนุบาล 3 9 15 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 13 28
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 7 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 7 18
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 13 19
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 10 21
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 12 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 12 21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 8 14
รวม 109 115 224
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564