[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
   ผลงานครูโรงเรียนบ้านเกาะหมี

   รายงานพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยกระบวน สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   เจ้าของผลงาน นางสาวฐิติกาญจน์นภัส เดชาโชติโสภณ
   ข้อมูล ณ พุธ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
            
   วิจัยในชั้นเรียน:การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพ โดยใช้รูปทรงและตัวเลขสร้างภาพตามจินตนาการ ระดับชั้น อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   เจ้าของผลงาน รวิสรา อินทาสิทธิ์
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

   ดูรายละเอียด
            
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>

โรงเรียนบ้านเกาะหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110