[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   ผลงานครูโรงเรียนบ้านเกาะหมี

   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำ และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวัดกลาง
   เจ้าของผลงาน นางสาวฐิติกาญจน์นภัส เดชาโชติโสภณ
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

   ดูรายละเอียด
   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยการบูรณาการแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานและแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and lnnovation Skills)ในศตวรรษที่21 เรื่องความมหัศจรรย์ของพืชและสัตว์
   เจ้าของผลงาน นางสาวฐิติกาญจน์นภัส เดชาโชติโสภณ
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
   ส่งเสริมทักษะการระบายสีสำหรับนักเรียนขั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนบ้านเกาะหมีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563
   เจ้าของผลงาน รวิสรา อินทาสิทธิ์
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
   รายงานพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยกระบวน สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   เจ้าของผลงาน นางสาวฐิติกาญจน์นภัส เดชาโชติโสภณ
   ข้อมูล ณ พุธ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
   วิจัยในชั้นเรียน:การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพ โดยใช้รูปทรงและตัวเลขสร้างภาพตามจินตนาการ ระดับชั้น อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   เจ้าของผลงาน รวิสรา อินทาสิทธิ์
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

   ดูรายละเอียด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>