[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและ COVID-19
   โรงเรียนบ้านเกาะหมี จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19ประจำปี2563เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 โดยมีวิทยากรชุดรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด และวิทยากรจากสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองแห เข้าร่วมอบรมและให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชารัฐ โรงเรียนบ้านเกาะหมี
    2 ก.ย. 2563 : 10:49 : ภาพข่าวโดย สัจรุตติ์ สักโก