[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
0895977626


นางโสพินญา สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
0817381997

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110