[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
   ผลงานครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง)

   ประกวดคัดลายมือ ในกิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นป.2/1
   เจ้าของผลงาน ด.ช.ธีรภัทร มะลิวรรณ
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   การประกวดระบายสีภาพ ในกิจกรรมวันไหว้ครู
   เจ้าของผลงาน ด.ญ. กชมน ศรีอินทร์
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   ผลงานนักเรียนกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
   เจ้าของผลงาน เด็กหญิงกวิสรา นนทับพา เด็กหญิงสิรินดา เซ่งหิ้น
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   ผลงานนักเรียนกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
   เจ้าของผลงาน เด็กหญิงวรัทยา หมื่นไสยาท เด็กหญิงญาณภัทร ศรีธิวงศ์
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 ประกวดระบายสีการ์ดวันแม่
   เจ้าของผลงาน ด.ญ.พชิรา พรหมสมบัติ ด.ญ.อารีชา เซียะคง ด.ช.ยุทธนา จันทร์บุญแก้ว
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ประกวดระบายสีภาพวันแม่
   เจ้าของผลงาน ด.ช.กันตภณ พ่วงพี ด.ช.สิทธิโชค วงศ์ประพันธ์ ด.ช.อนาวิล โต๊ะยีหล๊ะ
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ประกวดระบายสีวันแม่
   เจ้าของผลงาน ด.ญ.อัญมา เพ็ชรบูรณ์ ด.ช.ปกรณ์เทพ บุญราม ด.ช.กิตติศักดิ์ หมัดบก
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ประกวดระบายสีวันไหว้ครู
   เจ้าของผลงาน ด.ญ.เขมจิรา แตงอ่อน ด.ญ.อนุธิดา กำไรรักษา ด.ช. ก้องภพ จิรธนาภูมิ
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110