[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
   ผลงานครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง)

   นวัตกรรมการสอนคือสร้างสรรค์วิทย์ พิชิตการอ่าน คิดวิเคราะห์ ด้วย AOPE Model by PLC
   เจ้าของผลงาน นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

   ดูรายละเอียด
            
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีัรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110