[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป

ชื่อ  นางสาวนภัสลักษณ์ แก้วรุ่งเรือง
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นายวุฒิชัย หนูพุ่ม
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศป.บ.
  วิชาเอก  ดนตรีสากล
  ชื่อ  นางสาววรดา เกษมญาติ
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  นาฏยรังสรรค์

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110