[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางญาซีเร๊าะ สะมะแอ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวไซนะ เจะอามะ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
  ชื่อ  นายวีรพัฒน์ สักพันธ์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  ชีววิทยา

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110