[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ  นายจรูญ โรมจุรี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวสุชาดา คุปต์บดินทร์
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวพัชรี สุวรรณมาลา
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  จิตวิทยาและการแนะแนว

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110