[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานครูและนักเรียน

นายสมสุข เพชรกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 11
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์
ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
17 คน
สถิติปีนี้
570 คน
สถิติทั้งหมด
1552 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ.....อ่านต่อ
   นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาวอ.....อ่านต่อ
   โครงการธนาคารความดี.....อ่านต่อ
   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.....อ่านต่อ
   ยินดีต้อนรับคณาจารย์เเละคณะนักศึก.....อ่านต่อ
   พิธีทบทวนคำปฏิญาณเเละสวนสนามลูกเส.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา).....อ่านต่อ
มอบเงินเยียวยา เงินอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม).....อ่านต่อ
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564).....อ่านต่อ
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ตามมาตราการป้องกันโควิด 19).....อ่านต่อ
เทศบาลตำบลท่าช้าง ฉีดพ่นป้องกันเชื้อโควิด).....อ่านต่อ
ร่วมทำบุญ ในการจัดตั้งกองทุน).....อ่านต่อ
การรับสมัครนักเรียน).....อ่านต่อ
เวลารับนักเรียนหลังเลิกเรียน).....อ่านต่อ
บรรยากาศการเปิดเรียน).....อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติในการ รับ-ส่ง นักเรียน).....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สําหรับงานโลหะ (เลือกรายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔๐๐๐ ANSI Lumens .....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านคล.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล