[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ  นายเสริมศักดิ์ เพ็งระวะ
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ.
วิชาเอก  พลศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180