[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางสาวสุนิษา หลีหีม
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านคลองกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180