[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นางสาวยูสะนี สัตย์สุข
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านคลองกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180