[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายธนวัฒน์ หลีตระกูล
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ปวส
  วิชาเอก  ก่อสร้าง
  ชื่อ  นางสาวอรอุมา เพชรหมาด
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ
  วิชาเอก  การจัดการการท่องเที่ยว

โรงเรียนบ้านคลองกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180