[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


นางจิตศรี แก้วอำพร
ครูชำนาญการพิเศษ
088-7862159


นางอารยา หมัดเบ็ญสา
ครูชำนาญการ
082-8217019


นางสาวสุนิษา หลีหีม
ครูชำนาญการ
084-8623257


นายนำโชค จันทิกาแก้ว
ครูชำนาญการ
081-9694223


นางปิยรัตน์ เหมือนเล็ก
ครูปฏิบัติการ
081-4782242


นางสาวยูสะนี สัตย์สุข
ครูปฏิบัติการ
082-4375632


นายเสริมศักดิ์ เพ็งระวะ
ครูปฏิบัติการ
097-3546642

โรงเรียนบ้านคลองกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180