[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

                     โรงเรียนบ้านคลองกั่ว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2481  โดยนายอำเภอสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชะมวง (บ้านคลองกั่ว)” โดยใช้มัสยิดบ้านคลองกั่วเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวและนายวิเชียร  กาญจนรัตน์  เป็นครูใหญ่คนแรก
                     ในปี พ.ศ.2520 นายเจริญ สุขมาตย์ ครูใหญ่คนต่อมา  ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินของนายสมัน หมัดล๊ะ ซึ่งเป็นผู้อุทิศที่ดินให้ประมาณ 2 ไร่ และได้รับเงินสนับสนุนจากสภาตำบลซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 1 ไร่เศษ  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองกั่ว  มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 57 ตาราง

โรงเรียนบ้านคลองกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180