[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
"ปรัชญา" : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "คำขวัญ" : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "อัตลักษณ์" : ยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายดี วจีงาม "เอกลักษณ์" : ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นทักษะการอ่าน การเขียน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานครูและนักเรียน

นายทรงยศ เพชรกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 6
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
27 คน
สถิติปีนี้
320 คน
สถิติทั้งหมด
288102 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื.....อ่านต่อ
   กิจกรรมการจัดงานวันครูประจำปี 2565.....อ่านต่อ
   กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือด.....อ่านต่อ
   กิจกรรมรับใบงาน และแบบฝึกหัด ประจำ.....อ่านต่อ
   ประชุมเตรียมความพร้อมผ่านระบบออนไ.....อ่านต่อ
   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมร.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล สาร “รักษ์ควนสะตอ” ๒๕๖๔ ฉบับที่ 59/2564 ประจำวันศุกร์ ที่ 3 เ.....อ่านต่อ
กิจกรรมควนสะตอ ปันน้ำใจ สาร “รักษ์ควนสะตอ” ๒๕๖๔ ฉบับที่ 62/2564 ประจำวันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม 25.....อ่านต่อ
กิจกรรมสอนออนไลน์ ฉบับที่ 63/2564 ประจำวันที่ 8 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564).....อ่านต่อ
กิจกรรมรับ - ส่งใบงาน ประจำวันศุกร์ ที่ 3 เดือนธันวาคม 2564).....อ่านต่อ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ส่งชิ้นงานแบบฝึกหัดทุกรายวิชา รับใบงาน-แบบฝึกหัด ชิ้นใหม่ รับเงิ.....อ่านต่อ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลท่าชะมวง .....อ่านต่อ
แจ้งรับใบงาน สัปดาห์ที่ 1 และรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564).....อ่านต่อ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลท่าชะมวง .....อ่านต่อ
แจ้งรับเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน กันยายน และเดือนตุลาคม รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐ.....อ่านต่อ
แจ้งกำหนดการปิด – เปิดภาคเรียน 2564).....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล