[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป

ชื่อ  นางอรภาณี ผอมภักดิ์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
วิชาเอก  นาฏศิลปไทย
  ชื่อ  นางสาวภคพร พวงแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220