[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ  นางสาว รวิปรียา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นายกิตติ สุขธานีกุล
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ   นายบุญธรรม แก้วดี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.ษ.
  วิชาเอก  พลศึกษา

โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220