[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ  ว่าที่ร้อยตรีจิตพงศ์ วรรณเพชร
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวสุวภัทร ดำนิล
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ. , ศศ.ม.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย , ไทยคดีศึกษา
  ชื่อ  นางสาวศุภิสรา รักนุ้ย
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
  ชื่อ  นางสาวรุ่งรัตน์ จันทวิลาศ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นางกมลพร ปิเลี่ยน
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
  วิชาเอก  ศิลปะการแสดง

โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220