[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
   ผลงานครูโรงเรียนบ้านควนเนียง

   เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีทางคณิตศาตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) ปี2562
   เจ้าของผลงาน เด็กหญิงภาพิชมนทร์ ยงธนวัฒน์ เด็กหญิงสิริณ ตรีรัตน์ เด็กหญิงญาณภา จันทร์เพ็ชร
   ข้อมูล ณ พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ(ภาคใต้) ปี2562
   เจ้าของผลงาน เด็กชายจุลดิศ โรจนภิทักษ์ เด็กหญิงบุญสิตา สมวิวัฒนกุล เด็กหญิงณญาดา แก้วรัตนะ
   ข้อมูล ณ พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขัน Math Project work
   เจ้าของผลงาน นักเรียนในโครงการ MEP
   ข้อมูล ณ พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   รู้จัดสระอู
   เจ้าของผลงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/1
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   รู้จักตัวฉัน
   เจ้าของผลงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
   รู้จักสระแอ
   เจ้าของผลงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/1
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

   เอกสาร :    ดาวน์โหลดเอกสาร ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> << 1 2 >>

โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220