[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
เลิศคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญกีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลงานครูและนักเรียน

นางสาวกิสดา มินรัตแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 12
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์


ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
27 คน
สถิติปีนี้
594 คน
สถิติทั้งหมด
288434 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   วันแม่แห่งชาติ 2565.....อ่านต่อ
   วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 .....อ่านต่อ
   นักเรียนบ้านเขาพระ รับรางวัลการแข่.....อ่านต่อ
   โรงเรียนบ้านเขาพระ รับรางวัลเหรียญ.....อ่านต่อ
   รับป้าย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.....อ่านต่อ
   วันครู 2565.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบโรงเรียนบ้านเขาพระ ว่าด้วยการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2565).....อ่านต่อ
นักเรียนบ้านเขาพระ รับรางวัลการแข่งขันประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ.....อ่านต่อ
บ้านเขาพระ รับรางวัลการแข่งขันประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป.....อ่านต่อ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านเขาพระ).....อ่านต่อ
ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล วันครู 2565).....อ่านต่อ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพระได้รับรางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา.....อ่านต่อ
คณะครูร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ).....อ่านต่อ
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.....อ่านต่อ
การแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2563).....อ่านต่อ
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย).....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร (กศ.) 100/32 โดยวิธีเฉพาะเ.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใช้ในโครงการเยาวชน รักษ์พงษ์ไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคาร 5 สปช.105/29.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล