[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวปัญญ์ชลี สุรินราช
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  -
  วิชาเอก  เคมี-ชีววิทยา

โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230