[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร 1 - 1
ครูผู้ช่วย - 1 1
ครู - - -
ครูชำนาญการ - 1 1
ครูชำนาญการพิเศษ - 2 2
พนักงานของรัฐ - - -
ลูกจ้างชั่วคราว - 4 4
นักการภารโรง 1 - 1
พนักงานขับรถ - - -
นักศึกษาฝึกสอน - - -
รวม 2 8 10