[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าร้าง
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1
0 0 0
อนุบาล 2
4
6
10
อนุบาล 3
1
4 5
รวมอนุบาล 5
10 15
ประถมศึกษาปีที่ 1
8 3 11
ประถมศึกษาปีที่ 2
3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 3
4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 6 13
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 8 12
รวมประถมศึกษา 32 28

60

รวม 37 38 75
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564