[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา
   วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.ส่วนจัดแสดง 4 (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการสัญจรตามโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าและเกิดความภาคภูมิใจในมรดกที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
    23 ก.พ. 2564 : 14:43 : ภาพข่าวโดย นางมยุรี สว่างวรรณ