[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


ค่ายวิชาการ O-Net
   วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ เพื่อเตรียมสอบ O-Net ให้กับนักเรียนในเครือข่ายฯ โรงเรียนบ้านเก่าร้าง โดยนายรัฐเขต ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
    16 ธ.ค. 2563 : 09:17 : ภาพข่าวโดย นางมยุรี สว่างวรรณ