[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวตีฮายา หะวอ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  วทบ.(ศษ.)
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
  ชื่อ  นางสาวอัตติมา บิลแหละ
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

โรงเรียนบ้านเกาะนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110