[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางไลลา ยะโกะ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  วทบ.(ศษ.)
  วิชาเอก  คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านเกาะนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110