[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสุณิสา นกแก้ว
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  บริหาร

โรงเรียนบ้านเกาะนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110